Udviklet af  
Opsætning

Frontend har IP: 194.152.39.13
Backend har IP: 194.152.38.150


Den gule hængelås

I det øjeblik der foretages et køb med betalingskort i butikken, skal der sendes information til os omkring købet, samt kundens betalingskort. Dette gøres via en betalingsside (dvs siden hvor kunden indtaster sine kortoplysninger), som er en HTML-formular hvori kunden indtaster oplysningerne om sit betalingskort. Efterfølgende bliver disse videresendt til vores backend via sikker protokol og enten valideret eller afvist.

Betalingssiden SKAL vises via en sikker forbindelse. Hvis ikke din butik selv har et SSL-certifikat, har du følgende mulighed for at få den lille gule hængelås på betalingssiden.

Freepays betalingsside

Freepays betalingsside fungerer ved, at du sender brugeren over til den via POST. Det kræver følgende felter:

MerchantNumber Merchant-nummeret (forretningsnummeret) fremgår af butikkens indløsningsaftale modtaget fra NETS. Nummeret bruges af NETS til at identificere butikken.
Amount Beløbet (typisk angivet i ører)
Currency Valutaangivelse iflg. ISO 4217. Danske kroner har værdien "208".
OrderID Dette felt skal indeholde butikkens ordre nummer for købet. Når butikken logger ind i Freepays administrationsdel er dette ordre nummer synligt ud for status på selve kort valideringen. Afhængig af kundens bank vil det desuden fremgå på kundens kontoudtog.
AcceptURL Dette felt skal indeholde URL-adressen på siden som skal vises, hvis kortet valideres. Se nedenfor for en liste over parametre som returneres (returværdier)
DeclineURL Dette felt skal indeholde URL-adressen på siden som skal vises, hvis kortet afvises.
Param Valgfri parameter du kan sende med og få tilbage til Accept/DeclineUrl, hvis du har brug for det.
AuxParam Samme som Param.


Returværdier

Når en transaktion bliver godkendt, returneres følgende værdier til AcceptURL'en via QueryString'en:

transact Transaktionsnummeret, dvs. det ID som transaktionen har i Freepay systemet.
OrderNumber Ordrenummeret på den ordre som transaktionen er foretaget i forbindelse med.
Param Valgfri parameter som kan sendes via betalingsformularen.

Det anbefales, at du anvender vores webservice (se længere nede) til at validere, at betalingen er gået korrekt igennem, da shopkunden i kildekoden kan se AcceptUrl?en. Dermed er det muligt at kalde den manuelt og få godkendt sin ordre uden at betale.

Fejlkoder

Hvis transaktionen afvises returneres der en fejlkode i variablen "reason" (fx. "/decline.asp?reason=1"). Nedenfor ser du hvad de pågældende koder betyder.

Fejlkode Tekst
-1 Intern Freepay fejl
-2 Intern Freepay fejl

Resten af fejlkoderne er fra NETS og her kan du hente op til nummer 984:


Fjernadministration

Freepay tilbyder muligheden for styring af transaktioner uden der logges ind i Freepay via en webservice.

Du har følgende muligheder:

 • Capture (Hævning af transaktion)
 • ChangeCaptureAmount (Ændre beløbet)
 • DeleteTransaction (Slette en transaktion)
 • QueryTransaction (Hente alle oplysninger om en transaktion)

Adressen til webservicen er https://gw.freepay.dk/webservices/public/management.asmx og du kan læse mere om den, hvis du kalder linket i din browser.


Abonnementer

Freepay understøtter oprettelsen af abonnementer, hvor der kan hæves på et betalingskort gentagne gange, uden kunden skal indtaste sine oplysninger på ny.

 • Når brugeren ledes over på betalingssiden, skal der sendes en ekstra POST parameter med, som hedder Subscription. Værdien af den er ligegyldigt, så sæt den til f.eks. 1.
 • Amount værdien er også ligegyldig, så længe den blot postes med.
 • Du skal gemme det ID du får tilbage, hvilket er dit SubscriptionID.

Der hæves ikke i det du opretter en subscription. Det skal du i stedet for gøre med en webservice:

https://gw.freepay.dk/webservices/public/subscriptionmanager.asmx

Du kan bruge QuerySubscription metoden til at få oplysninger omkring en specifik subscription.

Du bruger AuthorizeSubscription2 metoden til at hæve med (husk at bruge metode "2" og ikke den gamle AuthorizeSubscription). Forklaring til de parametre metoden anvender:

 • SubscriptionID: Det transaktionsid du fik tilbage da du oprettede abonnementet
 • Password: Adgangskoden til din Freepay konto.
 • Amount: Det beløb du ønsker at hæve - altid et ørebeløb.
 • OrderID: Det ordreid du vil bruge til orderen. Det er en god ide altid at angive et nyt ordrenummer, så du kan kende transaktionerne fra hinanden.


Freepay understøtter