Merchantnummer
Valuta
Beløb i Ýrer.
Kortnummer
Udløbsdato (MM/ÅÅ) /
CardCVC
Ordrenummer