Udviklet af  
Priser
For at benytte Freepay gælder følgende prisstruktur:

Der betales kr. 349,00 pr. måned for Freepay.

Alle abonnementer betales min. kvartalsvis forud. Der betales med andre ord mindst for 3 måneder af gangen.

Beløbet er ekskl. moms.

Alle betalinger foregår via betaling med betalingskort ved log ind i Freepay-systemet. Dog kan betalinger overføres til en faktura mod et ekstra administrationsgebyr.

Hertil kommer de gebyrer NETS opkræver. Du kan se priserne her.

Freepay understøtter