Udviklet af  
Eksempel på autorisationsform
Html koden
  <script>
    function disableButton()
    {
      document.getElementById('SubmitButton').disabled=true;
      return true;
    }
  </script>

  <form action="https://gw.freepay.dk/secure/authorize.aspx" onsubmit="return disableButton();"
    method="POST" name="form1" id="Payform" autocomplete="false">
    <table>
      <tr>
        <td>
          Merchantnummer</td>
        <td>
          <input type="text" name="Merchant" value="" size="20"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          Valuta</td>
        <td>
          <input type="text" name="Currency" value="208" size="3"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          Beløb i ører.</td>
        <td>
          <input type="text" name="Amount" value="" size="20"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          Kortnummer</td>
        <td>
          <input type="text" name="CardNumber" size="20"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          Udløbsdato (MM/ÅÅ)</td>
        <td>
          <input type="text" name="ExpireMonth" size="2" maxlength="2" value="">
          /
          <input type="text" name="ExpireYear" size="2" maxlength="2" value=""></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          CardCVC</td>
        <td>
          <input type="text" name="cvc" size="3"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          Ordrenummer</td>
        <td>
          <input type="text" name="OrderNumber" value="" size="4">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
        </td>
        <td>
          <input type="submit" id="SubmitButton" value="send" /></td>
      </tr>
    </table>
    <input type="hidden" name="AcceptURL" value="http://shop.freeway.dk/accept.asp">
    <input type="hidden" name="DeclineURL" value="http://shop.freeway.dk/decline.asp">
      
Freepay understøtter